فرزانه تاتاری

درباره من

دکتر فرزانه تاتاری
image

استادیار گروه آموزشی کنترل @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/1/25)

استنادات

171

h-index

7

i10-index

6

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

119

مقالات

14

h-index

7

مؤلفین همکار

12

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
همزمانسازی بهینه برخط سیستم های چندعاملی غیرخطی با دینامیک های نامعلوم
مجله کنترل(2018)
^فرزانه تاتاری*, محمدباقر نقیبی سیستانی
Observer-based adaptive optimal output containment control problem of linear heterogeneous Multiagent systems with relative output measurements
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING(2019)
مجید مازوچی*, محمدباقر نقیبی سیستانی, سیدکمال حسینی ثانی, ^فرزانه تاتاری, حمیدرضا مدرس
Distributed Optimal Synchronization Control of Linear Networked Systems under Unknown Dynamics
2017 American Control Conference(2017-05-24)
^فرزانه تاتاری*, محمد باقر نقیبی سیستانی, Kyriakos G. Vamvoudakis
Hourly Wind Speed Prediction using ARMA Model and Artificial Neural Networks
32 امین کنفرانس بین المللی برق(2017-10-23)
^فرزانه تاتاری*, مجید مازوچی
کنترل سرعت موتور DC بدون جاروبک توسط کنترل¬کننده فازی نوع M
اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
9511123002*, ^فرزانه تاتاری, ^مصطفی جزایری
طراحي كنترل كننده PID مرتبه كسري فازي براي كنترل زاويه گام توربين بادي سرعت متغير
فرجامي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي كنترل كننده تطبيقي ـ عصبي فازي نوع 2 جهت كنترل سرعت موتور جريان مستقسم بدون جاروبك
حاج محمدي فرزانه(تاریخ دفاع: 1398/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحی کنترل کننده های زاویه های گام و یاو برای یک توربین بادی دورمتغیر(مجری اول)
(2018-09-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
ftatari@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس